แผนก :   Fitnes&Spa Department  
  ตำแหน่ง   ผู้จัดการสปา(1)อัตรา  
  เงินเดือน     
  ลักษณะงาน    
  คุณสมบัติ  -เพศหญิง-มีใจรักงานด้านบริการ-บุคลิกลักษณะดูดี -มีประสบการณ์ด้าน Spa 5 ปี ขึ้นไป  
  สวัสดิการ    
  สถานที่ปฏิบัติงาน   A-One The Royal Cruise Hotel  
  โทรศัพท์  038259500  
  อีเมล์