แผนก :   Front Officer Department  
  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ GSA(1)อัตรา  
  เงินเดือน     
  ลักษณะงาน    
  คุณสมบัติ  - เพศหญิง - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ - มีใจรักงานด้านบริการ - บุคลิกลักษณะดูดี  
  สวัสดิการ    
  สถานที่ปฏิบัติงาน   A-One The Royal Cruise Hotel  
  โทรศัพท์  038259500  
  อีเมล์