แผนก :   Main Kitchen Depart  
  ตำแหน่ง   ผู้ช่วยกุ๊กเบเกอรี่ / เค้ก(3)อัตรา  
  เงินเดือน     
  ลักษณะงาน  -  
  คุณสมบัติ  -  
  สวัสดิการ  -  
  สถานที่ปฏิบัติงาน   A-One The Royal Cruise Hotel  
  โทรศัพท์  038259500  
  อีเมล์