แผนก :   Housekeeping Department  
  ตำแหน่ง   พนักงานทำความสะอาดห้อง(ญ)(6)อัตรา  
  เงินเดือน     
  ลักษณะงาน  -  
  คุณสมบัติ  -  
  สวัสดิการ  -  
  สถานที่ปฏิบัติงาน   A-One The Royal Cruise Hotel  
  โทรศัพท์  038259500  
  อีเมล์