แผนก :   Fitnes&Spa Department  
  ตำแหน่ง   พนักงานนวดสปา(3)อัตรา  
  เงินเดือน     
  ลักษณะงาน  -  
  คุณสมบัติ  -  
  สวัสดิการ  -  
  สถานที่ปฏิบัติงาน   A-One The Royal Cruise Hotel  
  โทรศัพท์  038259500  
  อีเมล์