แผนก :   Personal Office  
  ตำแหน่ง   ผู้จัดการแผนกอบรม(1)อัตรา  
  เงินเดือน     
  ลักษณะงาน  -  
  คุณสมบัติ  - เพศชาย/หญิง - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ - มีประสบการณ์ด้าน Training 5 ปี ขึ้นไป  
  สวัสดิการ  -  
  สถานที่ปฏิบัติงาน   A-One The Royal Cruise Hotel  
  โทรศัพท์  038259500  
  อีเมล์