แผนก :   Main Kitchen Depart  
  ตำแหน่ง   Halal Chef(1)อัตรา  
  เงินเดือน     
  ลักษณะงาน    
  คุณสมบัติ  - เพศชาย/หญิง - มีประสบการณ์5 ปี ขึ้นไป  
  สวัสดิการ    
  สถานที่ปฏิบัติงาน   A-One The Royal Cruise Hotel  
  โทรศัพท์  038259500  
  อีเมล์