แผนก :   Front Officer Department  
  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ GSA(1)อัตรา  
  เงินเดือน   0  
  ลักษณะงาน  -  
  คุณสมบัติ  -  
  สวัสดิการ  -  
  สถานที่ปฏิบัติงาน   A-One Bangkok Hotel  
  โทรศัพท์  02-7141030-43  
  อีเมล์  hr@a-onehotel.com